خودروی مفهومی ANT

این خودروی مفهومی که از انرژی جدید بهره می گیرد، از لحاظ ظاهری از پیکر مورچه الهام گرفته است. وزن کل خودرو تنها 450 کیلوگرم است. حتی خودروی الکترونیکی همراه با باتری مجموعا 600 کیلوگرم وزن دارد. این خودروی مفهومی با معرفی منبع انرژی جدید، نمایانگر چشم انداز چری درباره نوع زندگی انسان در آینده و گرایش رو به افزایش به تکنولوژی می باشد.
مدیران خودرو

© 2016 All rights reserved by cheryco.ir - Designed & developed by Parsnemoodar