خبرها

۲۴ تیر ۱۳۹۶

تیگو7در7شهر

تیگو7 در7شهر(شهرتبریز)

انجام تست درایو تیگو 7 در خیابانهای شهر و پیست اتومبیلرانی یادگار امام  تبریز.
برگزار کننده تست درایو دراین شهر ،  برندچری و نمایندگی 217 شهر تبریز جناب آقای منیف (شرکت تلاش خودرو ایرانیان)بودند.

در روزهای 15 و16 تیر ماه نمایندگی منیف با نصب بیلبرد درسطح شهر برای معرفی ،نمایش و انجام تست درایو به مردم  گرامی شهر تبریز اطلاع رسانی نموده واز ایشان دعوت  به عمل آوردند.

طی این مدت بابرگزاری مراسم شاد درنمایشگاه خود پذیرای مردم علاقه مند به چری تیگو7 نیز بودند.

 

در روزهای 17 تا 20 تیرماه تست درایو خودرو درخیابانهای تبریز توسط مردم علاقه مند انجام گردید ، روزانه حدود 30 نفر این تست را انجام دادند..

روز 21 تیر ماه با حضور مسئولین محترم شهر تبریز و حضور حدود 250 نفر از مردم شهر ودر پیست یادگار امام شهر برنام تست درایو تیگو7 در پیست نیز انجام شد.

 


 

DISCOVER CHERY

© 2016 All rights reserved by cheryco.ir - Designed & developed by Parsnemoodar