خبرها

۲۰ تیر ۱۳۹۶

تیگو7 در7شهر(کرمان شهر شگفتیها)

تست درایو و معرفی تیگو7 درکرمان

کرمان ، سرزمین شگفتیها.
درادامه تیگو7 در 7شهر وپس از اصفهان وشیراز اینبار کرمان با 7 شگفتی جذاب خود یعنی شهری که  سرزمین کلوتهای شهداد شگفت انگیزترین عارضه طبیعی جهان درکویر لوت ، تل گندم بریان سرزمینی پوشیده ازسنگهای آذرین وبه تعبیری گرمترین نقطه جهان ، بزرگترین غار ایران  ، روستای اوردیکان بلندترین منطقه مسکونی ایران درارتفاء3000 متری ازسطح دریا   ، دشت ساردوئیه  باارتفاء 2700 مترازسطح دریا بلندترین دشت ایران ، گودال تکاب دربخش مرکزی کویرلوت پست ترین وخشک ترین منطقه ایران  و بازار تاریخی وسرپوشیده کرمان بزرگرترین بازارسرپوشیده جهان رادردل خودجای داده میزبان  تیگو7 بود. 

درروزهای 12 تیرماه تا 16 تیرماه برنامه تست ومعرفی تیگو7 بامشارکت وا مدیریت  نمایندگی 328 جناب آقای محتشم و 407 جناب آقای دلیلی وبااجرای برنامه های متنوع وشاد وبا حضور مردم علاقه مندانجام شد.
 

نمایندگی محتشم 12 تیرماه :1396
آقای محتشم نمایندگی چری درکرمان باترتیب دادن تست درایو خودرو ودعوت از مردم برای حضور دراین مراسم موجبات آشنائی بیشتر کرمانیهای گرامی را با تیگو7 فراهم نمودند این برنامه درمحیطی صمیمی و شاد برگزارگردید.
ایشان به مدت 40 شب برنامه برگزاری نمایش تئاتر توسط هنرمندان کرمانی را به همین مناسبت نیز به اجرا درخواهند آورد.

 

نمایندگی دلیلی نمایندگی 407:

نمایندگی محترم ب چری جناب آقای دلیلی برای برگزاری هرچه بهتر وحرفه ائی تر تست درایو تیگو7 تلاش فراوانی کردند .
ایشان برنامه تست درایو را درپیست استاندارد و حرفه ائی جنگل قائم کرمان وبا حضور حدود 1000 نفر از مردمی که طی روزهای قبل توسط ایشان دعوت شده بودند  اجراء ومدیریت شد ، نحوه برنامه ریزی واجراء ایشان  درنوع خود بسیار عالی ودرخور تقدیر بود .

 

ایشان همچنین از جراید کرمان نیز برای پوشش خبری دعوت به عمل آوردند.


مشهد مقدس شهر بعدی است که درهمین سایت اطلاعات واخبار آن به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.

DISCOVER CHERY

© 2016 All rights reserved by cheryco.ir - Designed & developed by Parsnemoodar