خبرها

۰۹ تیر ۱۳۹۶

تیگوهفت درهفت شهر(اصفهان)

گزارش برنامه تست درایو تیگوهفت  در هفت شهر

پایتخت فرهنگی کشور اصفهان

برنامه تست درهفت شهر از شهراصفهان وبا مشارکت سه نمایندگی چری درشهراصفهان کلیدخورد.

نمایندگی 113 جناب آقای نیلی

روزجمعه دوم تیرماه پیست نقش جهان دهکده المپیک مردم مشتاق ، خودرو تیگو7 ودوتن از قهرمانان اتومبیلرانی کشوریعنی سرکارخانم لیلا پیکانپور و جناب آقای وحید حق شناس همه حاضرند تا یک روز بیادماندنی ازتست تیگو7 ثبت گردد.

تست تا عصرآن روز وبا استقبال مردم ادامه یافت.

نمایندگی 9202 جناب آقای فخاری زاده

روزشنبه علرغم اینکه یک روزکاری بود اما برنامه با حضور چهرهای مطرح هنری ، مسئولین خون گرم شهر و با حضور جمعی ازمردم هنرشناس اصفهان دریک جمع خوب وصمیمی برپاگردید.
این برنامه به منظور معرفی هرچه بهتر  تیگو7 به مردم ودر مجتمع خودروئی پرواز ترتیب داده شده بود.

نمایندگی 287 جناب آقای سلامتیان

پایان بخش برنامه تست درشهر زیبای اصفهان در روزهای هفتم وهشتم تیرماه ودرپیست نقش جهان دخکده المپیک اصفهان برگزارگردید.

دراین روز نیز قهرمانان اتومبیلرانی کشور یعنی سرکارخانم لیلا پیکانپور ، جناب آقای ایمان زیرک و جناب آقای محسن مقرون باحضور خود جلوه خاصی به این برنامه بخشیدن.

مردم مشتاق اصفهان نیز باحضور خوداعتبارزیادی به این مراسم بخشیدن.

درادامه این تور در شهر شعروادب شیراز ادامه خواهد یافت که درجای خود گزارش آن به اطلاع شما عزیزان خواهدرسید.
 

 

 

DISCOVER CHERY

© 2016 All rights reserved by cheryco.ir - Designed & developed by Parsnemoodar