خبرها

۰۷ آذر ۱۳۹۵

گردهمایی هواداران چری و ام وی ام در اصفهان

در راستای تور فرهنگی برند چری، هواداران چری و ام وی ام با برگزاری مراسمی در هتل عباسی گرد هم جمع شدند. همچنین تور فرهنگی چری به همراهی خبرنگاران شبکه ملی چین صورت گرفته است که مقصد بعدی این خبرنگاران در شهر بم خواهد بودتورفرهنگی-چری

تورفرهنگی-چریتورفرهنگی-چریتورفرهنگی-چری

DISCOVER CHERY

© 2016 All rights reserved by cheryco.ir - Designed & developed by Parsnemoodar