خبرها

۳۰ شهریور ۱۳۹۵

مراسم تحویل آریزو5 به مشتریان همدانی

مراسم تحویل اولین سری خودروهای آریزو5 به مشتریان همدانی در نمایندگی 286 چراغیان.

DISCOVER CHERY

© 2016 All rights reserved by cheryco.ir - Designed & developed by Parsnemoodar