خبرها

۲۳ آبان ۱۳۹۷

خودنمایی آریزو6 در کار شو های سراسر کشور

اولین کارشو ابتدا در شهر مشهد و پاساژ آرمیتاژ برگزار شد که با استقبال بسیار خوب شهروندان مشهدی روبرو شد، پس از مشهد، تهران و در پاساژ ارگ دومین کارشو مدیران خودرو برگزار شد و هم اکنون این خودرو برای ورود به شیراز و انجام کارشو در مجموعه خرید خلیج فارس و پس از آن برای انجام کارشو در شهرهای اصفهان –تبریز و بابل آماده می شود

نکته جالب در ارزیابی های صورت گرفته این بود که اکثر مشتریان گمان برده بودند آریزو6 یک خودروی اروپایی بوده و احتمالا آلمانی باشد

DISCOVER CHERY

© 2016 All rights reserved by cheryco.ir - Designed & developed by Parsnemoodar