خبرها

۱۹ شهریور ۱۳۹۷

برگزاری تست رانندگی محصولات برند چری در شهر گرگان

تست رانندگی محصولات برند چری در شهر گرگان توسط نمایندگی 450 سازگار با موفقیت و استقبال بی نظیر علاقه مندان برگزار گردید

DISCOVER CHERY

© 2016 All rights reserved by cheryco.ir - Designed & developed by Parsnemoodar